Epigenetik Dizileme Hizmetlerimiz

Aşağıda detayları verilen dizileme hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Tüm Genom Bisülfit Dizileme “Whole Genome Bisulfite Sequencing (WGBS)”

• Tüm genom bisülfit dizileme, genom çaplı olarak metillenmiş sitozin’lerin dizilenmesidir.
• Metillenme, epigenetik bir olaydır ve genlerin susturulması, transpozon ve tekrarlı dizilerin baskılanması, genomik imprinting, X-kromozom inaktivasyonu gibi bir çok önemli olayda rol oynar. Bu nedenle, metillenmiş dizilerin/bölgelerin tespiti ve metillenme oranının belirlenmesi epigenetik regulasyonun anlaşılması için önemlidir.

Hedefli Bisülfit Dizileme “Targeted Bisulfite Sequencing (TBS)”

• Hedefli bisülfit dizileme, genomun belirli bir bölgesindeki metillenmiş sitozin’lerin
dizilenmesidir.
• Hedefli bir yaklaşım olduğu için, tüm genom bisülfit dizilemeye kıyasla, daha hassas, yüksek çözünürlükte ve düşük fiyat avantajı sunmaktadır.

İndirgenmiş Temsili Bisülfit Dizileme “Reduced Representation Bisulfite Sequencing (RRBS)”

• İndirgenmiş Temsili Bisülfit Dizileme, restriksiyon enzim kesimi ile bisülfit dizilemeyi
birleştirerek genom çaplı CpG-yoğun bölgelerin dizilenmesine imkan sağlar.
• Bu yöntem sadece CpG-zengin bölgeleri dizilediği için, tüm genom bisülfit dizilemeye kıyasla düşük fiyat avantajı ile yüksek oranda metilasyon yakalama imkanı sağlar.
• Bu yöntem ile, örnekler arasındaki farklı (differential) metillenmiş bölgelerin tanımlanması ve analizi ile biyomarkör geliştirmek mümkündür.

ChIP Dizileme “Chromatin Immunoprecipitation Sequencing (ChIP-seq)”

• ChIP dizileme, immün çöktürme yöntemi kullanılarak, DNA üzerindeki protein bağlanma bölgelerinin ayrıştırılması ve dizilenmesidir.
• Bu yöntem ile, herhangi bir proteinin genom üzerindeki bağlanma yerini/yerlerini belirlemek mümkündür.
• Protein-DNA bağlanması, gen regülasyonu, DNA onarımı, histon modifikasyonu, transkripsiyon kompleksinin toplanması, gelişim mekanizmaları gibi bir çok olayda önemli rol oynar.
• Bu nedenle, ChIP dizileme, bir çok metabolik (normal ve ya bozulmuş) mekanizmanın
anlaşılması için önemlidir.

MeDIP Dizileme “Methylated DNA Immunoprecipitation Sequencing (MeDIP)”

• MeDIP dizileme, immün çöktürme yöntemi kullanılarak, metillenmiş DNA bölgelerinin
ayrıştırılması ve dizilenmesidir.
• İstenilen amaca göre, çeşitli MeDIP dizileme ve analiz yaklaşımları mevcuttur.