Aşağıdaki Hizmetlerimizden Faydalanabilirsiniz

  • DNA izolasyonu: Genomik DNA, plazmit DNA ve mtDNA izolasyonu hizmetlerini içerir.
  • RNA izolasyonu: miRNA, mRNA, total RNA ve lncRNA izolasyonu hizmetlerini içerir.
  • cDNA sentezi: Single strand ve second strand cDNA sentez hizmetlerini içerir.
  • Primer/Prop Dizaynı: Klasik PCR, amplikon sekanslama, gen klonlama ve qRT-PCR çalışmaları için dizayn hizmetlerini içerir.
  • PCR: PCR amplifikasyonu, gene walking, site-directed mutagenesis hizmetlerini içerir.
  • Realtime qRT-PCR: SNP tespit, gen ifadesi ve kopya sayısı hizmetlerini içerir.
  • Moleküler markör geliştirme: Genomik ve transkriptomik verilerden çeşitli biyoinformatik araçlar ve deneysel yaklaşımlar kullanılarak istenilen tipte (SNP, SSR, EST gibi) moleküler marker geliştirilmektedir.