Metagenom Dizileme

Metagenom dizileme çalışmaları için Yeni Nesil DNA dizileme tabanlı olarak hizmet sunmaktayız. Bu hizmetimizden;

  • Bakteriyal floranın tamamını dizilemek için
  • Çevresel örneklerden mikrobiyal türleme için
  • Mikrobiyata çalışmaları için
  • Virus, bakteriyofaj, bakteri ve fungus tüm genom dizileme için yararlanabilirsiniz.

NGS 16s rRNA Tür Tayini

DNA, gayta, çevresel örnekleme, izole edilen mikrobiyal koloni gibi örneklerde tür tayini yapmak için NGS tabanlı dizileme ve biyoinformatik analiz hizmetimizden faydalanabilirsiniz. Tür tayini çalışmalarında sıklıkla kullanılan 16s rRNA değişken bölgeler aşağıda gösterilmiş olup tercihinize bağlı olarak dizileme ve analiz hizmeti alabilirsiniz.

 

Metagenom analizleri için 16s hizmetinin yanında Fungal ITS ve ökaryotik 18s hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.
Örnek Metagenom Raporu ve Ekleri için tıklayınız
Metagenom Spariş Formu İçin Tıklayınız